Mekonomen Autohuolto - Autokorjaamoketju

Ympäristö- ja laatupolitiikka

Olemme keränneet tähän tiivistetyn version ympäristö- ja laatupolitiikastamme.

Ympäristö

Vähennämme energiankulutustamme pyrkimällä taloudelliseen ja kestävään energiankulutukseen. Kartoittamalla energiatarpeemme ja asennoitumalla kestävään energiankulutukseen vähennämme energiankulutuksemme.

Vähennämme kuljetuksiemme ympäristövaikutuksia mittaamalla ja dokumentoimalla kuljetustarpeemme. Hyvällä suunnittelulla ja hyödyntämällä uusinta tekniikkaa pystymme vähentämään henkilö- ja tavarakuljetuksia.

Kemikaalikäsittelymme tulee olla mahdollisimman ympäristöystävällinen. Tämän teemme parantamalla sisäänostajiemme osaamista ja ostamalla mahdollisimman ympäristöystävällisiä kemikaaleja.

 

Työympäristö

Hyvä ja turvallinen työympäristö on tärkeää työntekijöille sekä strategisen tärkeä osa Mekonomenin kehitystä. Mekonomenin työympäristötyön päämääränä on luoda fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti terveellinen ja kehittävä työpaikka kaikille työntekijöille, jossa ehkäistään työtapaturmia ja työhön liittyviä sairauksia.

 

Laatu

Mekonomenin menestys perustuu korkeaan toimitusvarmuuteen, saatavuuteen ja helppouteen koko arvoketjussa toimittajalta asiakkaalle.

Miten tämä saavutetaan?

  • Mekonomenin laatu- ja toimitusvaatimusten mukaiset tavarantoimittajat.
  • Tietotekniikkajärjestelmät jotka korkealla tarkkuudella yhdistävät oikean varaosaan automalliin.
  • Keskusvarastollamme on korkea toimitusaste jolla varmistetaan että myymälät, korjaamot ja kuluttajat saavat tilatut tuotteet sovituilla ehdoilla ja toimitusajoilla.
  • Myymälöissämme on tehokkaat menettelytavat tuotteiden vastaanottamiseen ja nopeat jakelukanavat tilattujen tuotteiden toimittamisesta asiakkaille ja korjaamoille.
  • Myymälöissä oleva valikoima on hyvässä hallinnassa sekä täyttää asiakkaan odotukset.
  • Tehokkaat toimintatavat reklamaatioiden käsittelyyn varmistaaksemme oikeanlaisen asiakkaan käsittelyn ja palautteen antamisen tavarantoimittajalle.