Mekonomen Autohuolto - Autokorjaamoketju

Hållbar transport och logistik

Transporter och logistik är ett prioriterat område där ett löpande arbete bedrivs för att uppnå högre effektivitet och minskad miljöpåverkan.

Arbetet för dessutom med sig positiva ekonomiska effekter för koncernen. När vi upphandlar transporttjänster ställs krav på hög effektivitet genom att exempelvis öka fyllnadsgraden och minimera antalet omlastningar för att på så sätt reducera mängden transporter och då också bränsleförbrukningen. Ett konkret mål gällande transporter är att samtliga budbilar av paketbilsmodell ska ha ett lägre CO2-utsläpp än 200 gram/km.