Mekonomen työpaikkana - Töissä Mekonomenilla

Jobba på Mekonomen

Som medarbetare på Mekonomen är du vår främsta representant och vi vill att du trivs på jobbet.

Vi är idag omkring 1600 personer som arbetar inom Mekonomen. Vår verksamhet baseras på en gemensam värdegrund enklast förklaras i fem nyckelord: Kundorientering, affärsmässighet, ansvar, kompetens och flexibilitet.

Alla våra medarbetare har ett gemensamt ansvar för att utveckla Mekonomen i enlighet med vår affärsidé, vision och värdegrund. Synen på våra medarbetare bygger på respekt för den enskilde individen och vi ska alla känna stolthet, samhörighet och uppskattning i goda miljöer.