Mekonomen työpaikkana - Töissä Mekonomenilla

Våra värden

Som medarbetare på Mekonomen är du vår främsta representant och vi vill att du trivs på jobbet.
Vi är idag omkring 1600 personer som arbetar inom Mekonomen. Vår verksamhet baseras på en gemensam värdegrund enklast förklaras i fem nyckelord: Kundorientering, affärsmässighet, ansvar, kompetens och flexibilitet.
Alla våra medarbetare har ett gemensamt ansvar för att utveckla Mekonomen i enlighet med vår affärsidé, vision och värdegrund. Synen på våra medarbetare bygger på respekt för den enskilde individen och vi ska alla känna stolthet, samhörighet och uppskattning i goda miljöer.

Här kan du läsa mer om våra värdeord.

Kundorientering

Vi sätter kunden främst och motsvarar våra kunders förväntningar. Våra kunder uppfattar att vi ser till helheten.

Flexibilitet

Vi söker nya idéer och förändras hela tiden, för att möta behoven från våra nuvarande och framtida kunder. Vi uppfattas som nytänkande av våra kunder.

Ansvar

Vi tar ansvar för vår omvärld, våra resurser och vår miljö. Våra kunder förknippar oss med hög kvalitet. Internt innebär ansvar även att vi har tillit till våra medarbetares kunskap och förmåga. Vi har ett ledarskap som bidrar till att våra medarbetare är motiverade, lojala och känner delaktighet i företagets utveckling.

Affärsmässighet

Vi presterar goda ekonomiska resultat, med en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga perspektiv. Vi uppfattas som prisvärda av våra kunder.

Kompetens

Vi har en god fackmannakunskap inom de områden där vi verkar. Vi uppfattas som trovärdiga och kunniga av våra kunder.

Code of Conduct

Sedan ett par år tillbaka arbetar vi med en Code of Conduct där vi har samlat de krav som vi ställer på leverantörer och partners, men också oss själva. Mekonomens Code of conduct-dokument behandlar bland annat korruption, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, miljö- och samhällsansvar och whistle blowing för att bara nämna några exempel