Vi välkomnar alla bilar

Förutom service utför vi även reparationer på alla bilmärken. Vi använder Mekonomens eget dataprogram, MekoTechPlus, som ger information t.ex. på bilens elektroniksystem, service-program och arbetsanvisningar. För avancerad felsökning och diagnostik använder vi det toppmoderna MekoTech Diagnos -programmet från världsledande tillverkare. Med hjälp av programmet kan vi söka fel på motorstyrning, ABS-bromsar, elektronisk stabilitetskontroll, klimatanläggning, växellådor o.s.v.

Garanti

Vid service och reparationer använder Mekonomen alltid originaldelar eller reservdelar av motsvarande kvalitet, med 3 års garanti.*

Med originaldel menas att produkten tillverkas exakt enligt den specifikation som användes när delen monterades på bilfabriken. Reservdelar av motsvarande kvalitet är delar som upprätthåller minst originaldelskvalitet, men kan i själva verket också vara högre.

Vid service hos Mekonomens verkstäder gäller din nybilsgaranti. Vi använder alltid originaldelar eller delar av motsvarande kvalitet och följer biltillverkarens servicerekommendationer. Efter utfört arbete stämplar/registrerar vi i din servicebok, vilket är värdefullt den dag du ska sälja eller byta bilen.

 

Hög kompetens

Våra mekaniker och biltekniker kombinerar sin yrkeskunskap och flera års erfarenhet med den senaste kunskapen och tekniken. Vi erbjuder fortlöpande utbildning åt våra mekaniker. Extra vikt läggs på utvecklingen inom områden som bränslesystem, koppling, bromsar, komfortkyla samt den avancerade mätutrustning som används inom felsökning och diagnostik.

Modern utrustning

För att ge din bil service eller utföra reparationer av högsta kvalitet krävs rätt utrustning. I Mekonomens verkstäder används såväl den modernaste maskinutrustning som finns på marknaden som kontinuerligt uppdaterade programvaror för servicedata och teknisk information.

 

Om inte annat är överenskommet gäller kvittot som garantibevis. Observera att garantin är personlig och går inte att flytta vidare. För utbytesmotor och utbytesväxellåda gäller 1 års garanti.