Mekonomen työpaikkana - Töissä Mekonomenilla

Arvomme

Sitten perustamisvuosien 1970-luvulla Mekonomen on kasvanut joka suhteessa: parempia tuotteita ja palveluja, kasvanut tehokkuus, parempi kannattavuus ja suurempi maantieteellinen peittävyys. Samassa tahdissa kun yrityksemme on kasvanut identiteettimme on vahvistunut. Mekonomenin arvosanasto on perustamme, jonka mukaan konsernin sisäiset yhteistyökumppanit toimivat – ja miten toivomme että ympäristö suhtautuu meihin yrityksenä.

Tässä voit lukea lisää arvosanoistamme

Asiakassuuntautuneisuus

Asetamme asiakkaan etusijalle ja haluamme täyttää asiakkaidemme odotukset. Asiakkaamme tietävät että me ymmärrämme kokonaisuuden.

Joustavuus

Haemme uusia ideoita ja uudistumme koko ajan, jotta voimme kohdata nykyisten ja tulevien asiakkaidemme tarpeet. Asiakkaamme pitävät meitä uudistuvina.

Vastuu

Otamme vastuuta ympäristöstämme ja resursseistamme. Asiakkaamme yhdistävät meidät korkeaan laatuun. Konsernin sisällä vastuu tarkoittaa että luotamme yhteistyökumppaneidemme osaamiseen ja ammattitaitoon. Johtomme haluaa myötävaikuttaa siihen että yhteistyökumppanimme ovat motivoituneita, sitoutuneita ja tuntevat osallistuvansa kehitykseemme.

Kaupallisuus

Saavutamme hyviä taloudellisia tuloksia. Lyhyt- ja pitkäaikaiset tavoitteemme ovat tasapainossa. Asiakkaamme arvostavat hintalaatusuhdettamme.

Pätevyys

Meillä on hyvä ammattiosaaminen toimialueellamme. Asiakkaamme pitävät meitä uskottavina ja osaavina.

Code of Conduct

Viimeisen kahden vuoden aikana olemme työskennelleet Eettiset periaatteet -toimintaohjeen mukaisesti johon olemme keränneet vaatimukset jotka asetamme tavarantoimittajille ja yhteistyökumppaneille, mutta myös itsellemme. Mekonomenin Eettiset periaatteet -toimintaohje käsittelee mm. korruptiota, ihmisoikeuksia, työolosuhteita, ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta ja Whistleblowing-järjestelmä mainitaksemme muutamia esimerkkejä.