Vår integritetspolicy

På Mekonomen värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. För att tydligare beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som förklarar var dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter, dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.

Mekonomen Finland, organisationsnummer 2259452 – 4, med Adress Malminkaari 12, 00700 Helsingfors är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter.

Mekonomen består av ett stort antal butiker och verkstäder där en del av enheterna är egenägda medan andra enheter är samarbetande parter som är egna juridiska enheter och som själva är personuppgiftsansvariga för sina behandlingar. För att få tillgång till våra samarbetande butiker och verkstäders fullständiga integritetspolicy vänligen kontakta respektive butiks- eller verkstadsbolag. Använd gärna vår sökfunktion för att enkelt hitta kontaktuppgifter till våra butiker och verkstäder.

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud: gdpr@mekonomengroup.com