Djupdykning i motorolja

Vad gör egentligen motoroljan i din bil, och är dyrast verkligen bäst? Mekonomens expert guidar dig rätt i oljetermerna. En motorolja har flera funktioner. Den främsta är att smörja, det vill säga hålla friktionsytorna i motorn åtskilda. Men en motorolja hjälper även till att kyla motorn, förhindra korrosion samt hålla den ren från sot och annat.

När du ska köpa motorolja, kontrollera alltid bilens handbok vad som rekommenderas. Är du osäker kontakta en butik. Moderna motorer utvecklas nämligen ofta i samarbete med oljetillverkare för att optimera just den motorns prestanda. Allt för att få ner bränsleförbrukning och slitage. En bra början för att ta reda på vad din bil ska ha för olja är att ta reda på om den kräver helsyntetisk eller delsyntetisk motorolja.

Men vad är det för skillnad?

– Alla motoroljor består i grunden av basolja och ett antal tillsatser. Helsyntetiska motoroljor består av syntetiska, förädlade basoljor, och är mer stabila. De ger fördelar vid framförallt höga och låga temperaturer, säger experten på Mekonomen.
– Delsyntetiska oljor, som också kallas halv- eller semisyntetiska, innehåller en mindre andel förädlad olja.

Vad innebär viskositet?

– Viskositet anger enkelt uttryckt hur tjock en vätska är. Vätskor som är tunna och har låg viskositet är lättflytande. En vätskas viskositet är dock inte konstant, den förändras med temperaturen, förklarar Magnus Blommé.
– Motorolja blir tjockare när den är kall och tunnare när den är varm, så när den framställs säkerställs det att den blir tillräckligt tjock vid hög temperatur så den kan bilda en skyddande oljefilm på motorns delar. Och vid låg temperatur ska den vara tunn nog för att snabbt nå, och smörja, de viktiga motordelarna.
Det vanligaste i dag är multiviskositetsoljor som är utformade för att fungera vid flera olika temperaturer, så kallade multigrade-oljor.
– Dessa möjliggör att vi inte behöver byta olja efter årstid.
Multigradeoljorna har två SAE-klassbeteckningar.
– Till exempel 0W-40. Den lägre siffran innan ”W” anger oljans viskositet vid låga temperaturer – ju lägre siffra desto bättre flödesförmåga har oljan. En 0W-olja är pumpbar ner till -35 grader, medan en 15W-olja inte kan tas upp av motorns oljepump under -20 grader, berättar Magnus Blommé.
På motsvarande sätt anger viskositetsklassbeteckningens andra del, siffrorna efter ”W”, oljans viskositet vid höga temperaturer. Ju högre siffran är desto bättre klarar oljan höga temperaturer.
– Det är dock viktigt att komma ihåg att viskositet inte säger något om oljans kvalitet.

Är dyrast bäst?

Om två oljor har samma klassning och viskositet, men kostar väldigt olika – blir man lurad då? Eller är dyrast bäst?
– En av alla tillsatser som kan finnas i en olja, och som ger en specifik egenskap, kan faktiskt kosta tusentals kronor per centiliter. Så ja, prisskillnaden beror ofta på sådant du inte ser, avslutar experten.

Kvalitet kostar, alltså.