7 typer av bilförare

Det finns 7 olika typer av bilförare, enligt brittiska socialpsykologer. Du har säkert mött de flesta och är antagligen en av dem själv.

Att det finns olika sorters bilförare vet vi alla. Men nu menar socialpsykologer vid London School of Economics att de listat ut exakt vilka bilförartyper som existerar.
Via fokusgrupper och djupintervjuteknik har forskarna undersökt hur bilister reagerar när de interagerar med andra i trafiken – och på så sätt har socialpsykologerna kommit fram till sju olika personligheter som sitter vid ratten ute på våra vägar.

1. Läraren

Bilföraren som alltid måste förklara för dig vad du gjort för fel. ”Läraren” förväntar sig också att du ska känna tacksamhet för undervisningen. Mycket vanligt förekommande typ i trafiken.

2. Besserwissern

Den här bilföraren tror att alla andra är inkompetenta idioter och skriker ofta nedlåtande åt övriga trafikanter.

3. Tävlingsföraren

Ska bara komma först. Kör om alla och blir väldigt irriterad om någon annan bilförare blockerar framfarten. Gasar på om du försöker köra om och lämnar aldrig en lucka för de som ska byta fil.

4. Straffaren

En bilist som vill utdela straff när något blir fel i trafiken. Kan stiga ur bilen för att konfrontera andra bilförare!

5. Filosofen

I harmoni med livet, även i trafiken. Vet att det inte kommer något gott av att bli arg över andras misstag. Accepterar och tänker rationellt över vad misstagen kan ha berott på. Har koll på sina känslor.

6. Undvikaren

Definitivt släkt med filosofen men accepterar inte misstag lika lätt utan tar bara inte åt sig när andra gör fel. Avfärdar dem i stället som trafikfaror.

7. Eskapisten

Flyr till en annan värld – kanske genom musik eller telefonsamtal – för att slippa bli frustrerad i trafiken. Isolerar sig och vill inte relatera till andra bilförare.

Källa: Alltombilar.se